zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Merkelcel tumoren (NEC graad 3)

Merkelcel kanker, ook wel merkelcel carcinoom (MCC) geheten is een zeldzame vorm van huidkanker. Het behoort tot de neuro-endocriene kankers  van de huid. De tumorcellen zijn onder de microscoop klein, hierdoor wordt het geclassificeerd als kleincellig neuro-endocrien carcinoom (NEC graad 3).
Het Merkelcel carcinoom kan overal op het lichaam voorkomen. Meestal komt het MMC voor in het hoofd/hals gebied maar in zeer zeldzame gevallen kan het ook op de slijmvliezen voorkomen.
De gemiddelde leeftijd van patiënten is ongeveer 70 jaar.

Risicofactoren
Risicofactoren zijn onder andere: blootstelling aan de zon, een lichte huidskleur en langdurige onderdrukking van de afweer: bijvoorbeeld bij gebruik van medicijnen na een orgaantransplantatie. Recent is ook aangetoond dat een aanzienlijk deel van de Merkelcel carcinomen geïnfecteerd is met het merkelcel polyomavirus. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor ontwikkelen van het Merkelcel carcinoom.

Lastig te herkennen
Het Merkelcel carcinoom is een lastig te herkennen huidafwijking. Meestal is het een pijnloze rode of rood paarse glanzende knobbel. Het is een snelgroeiende tumor en kan uitzaaien naar de bloedbaan en lymfeklieren.

Behandeling
Vanwege de zeldzaamheid van het Merkelcel carcinoom is er geen aparte richtlijn voor de behandeling. De behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals chirurgie, bestraling of chemotherapie. Indien mogelijk zal bij een Merkelcel carcinoom gekozen worden voor chirurgie, vaak aangevuld met radiotherapie. Bij uitgebreide ziekte (uitzaaiingen verspreid in het lichaam) kan er gekozen worden voor chemotherapie. De hoofdbehandelaar zal in samenspraak met de patiënt een behandelplan vaststellen, rekening houdend met de individuele patiëntkenmerken.
Op dit moment is voor immunotherapie nog geen duidelijke rol weggelegd, maar lopen er wereldwijd wel veelbelovende studies.

Overlevingscijfers
De belangrijkste voorspeller voor overleving is het ziekte stadium op het moment van de diagnose. Het stadium wordt onder andere bepaald door de grootte van de tumor en of er uitzaaiingen zijn in lymfeklieren of organen.
De vijfjaars-overleving varieert van 60-80% (Stadium I) tot 20% als er sprake is van uitzaaiingen en ingroei  verspreid in het lichaam (stadium IV).

Zeldzame kanker
Het Merkelcel carcinoom (MCC) is een zeldzame kanker en vaak lastig te herkennen. Daarom is het van belang dat je als patiënt wordt behandeld in een kenniscentrum.

 

Keuzehulp NEC: gids over de behandelmogelijkheden

Informatie over NEC  graad 3 

 

facebook YouTube Twitter