zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Seksualiteit en NET-kanker

Sophie Bunskoek, verpleegkundig specialist UMCG over:
Is een NET van invloed op seksualiteit?
Kan een NET erectiestoornissen veroorzaken?

 

Verricht onderzoek naar seksualiteit in relatie tot een NET graad 1 en 2
Sexual Function in Patients with Metastatic Midgut Carcinoid Tumours
Horst-Schrivers A.N.A van der, Ieperen E. van, Wymenga A.N.M., Boezen H.M., Weijmar-Schultz W.C.M., Kema I.P., Meijer W.G., Herder W.W. de, Willemse P.H.B., Links T.P., Vries E.G.E. de
Neuroendocrinology 2009;89:231–236 DOI: 10.1159/000178754

 

Achtergrond: Seksuele disfunctie is een weinig bestudeerd aspect i.h.k.v. de kwaliteit van leven van pt. met midgut carcinoïd tumoren. Onderzocht werd in hoeverre pt. seksuele problemen ervaren.
Methode: Pt. met gemetastaseerde midgut carcinoïd tumoren hebben gevalideerde vragenlijsten ingevuld m.b.t. seksueel disfunctioneren. De aanwezigheid van seksueel disfunctioneren op deelgebieden als opwinding, erectie, vochtigheid, orgasmes en pijnlijk geslachtsverkeer werd vervolgens vergeleken met dat van de Nederlandse bevolking. Gemeten werd de aanwezigheid van plasma concentraties van gonodale hormonen, trypthofaan en urinemonsters op 5-HIAA concentraties.
Resultaten: 43 pt, waarvan 27 mannen en 16 vrouwen, werden ingesloten in de studie.
Seksueel disfunctioneren was aanwezig bij 29.6% van de mannen en bij 6.3% van de vrouwen. De prevalentie van seksueel disfunctioneren op de diverse deelgebieden wees geen verschillen uit in vergelijking met de controlegroep.
Pt. met seksuele disfunctie waren in vergelijking met de groep pt. zonder problemen, al langer ziek 95.3 maanden (range 5.4 – 314.5) vergeleken met pt. zonder seksuele problemen 18.6 maanden (range 0.6 – 167.9) (p=0.024), zij hadden hadden ook lagere plasma tryptophaan concentraties (± SD) of 31.5 ± 16.1 en 48.9 ± 14.5 μmol/l (p=0.031), en gebruikten vaker Interferon-α, 50% van de pt. versus 10.5% van pt. (p=0.044)
Conclusie: Pt. met gemetastaseerde midgut carcinoïd tumoren hebben niet vaker seksuele problemen dan de algemene bevolking. Mannelijke pt. met seksuele disfunctie hebben een langere ziektegeschiedenis en lagere concentraties tryptophaan.

Overige informatie
Seks en intimiteit. Het is misschien wel het laatste waar een patiënt en partner aan denken, zodra er een ongeneeslijke ziekte is geconstateerd. Alles draait dan om behandelingen, ziekenhuisbezoeken, leven tussen hoop en vrees. Wie denkt in zo’n situatie aan seks?

Brochure over seksualiteit bij ongeneeslijk ziek zijn.

Film over de anticonceptiepil bij NET-kanker

Poli seksualiteit en kanker Antoni van Leeuwenhoek

Brochure over seksualiteit van KWF

 

facebook YouTube Twitter