zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

NET-groep: wie zijn wij?

Stichting NET-groep (bestuur en actieve leden), bestaat uit patiënten, nabestaanden, partners, kinderen van patiënten en overige betrokkenen. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en regelt de dagelijkse activiteiten. De bestuursleden onderhouden ook het contact met medisch specialisten en andere professionals die betrokken zijn bij de zorg aan patiënten.  Het bestuur van de NET-groep laat zich bij medische kwesties altijd adviseren door de Raad van Advies.
Binnen het bestuur is er de functie ‘patiëntencontactpersoon’. De persoon die deze functie vervult heeft naast de algemene bestuurstaken een aparte taak. Hij/zij moet er voor waken dat het bestuursbeleid blijft aansluiten bij de vragen en behoeften van patiënten/naasten.

Bestuur
Jan Bernard Warmerdam, voorzitter
Yvonne Köhler-Beumer, secretaris
Ria Westgeest, penningmeester
Carmen Kleinegris, vicevoorzitter/patiëntencontact
Ondersteund door
Marijke Verhaak, adviseur bestuur
Els Montijn, adviseur bestuur
Ab Wiltink, webmaster

 

 

Raad van Advies
NET-Kenniscentra, Nederland

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
ENETS Centre of Excellence voor NET
Prof. Dr. P. Baas, longarts
Dr. M.E.T. Tesselaar, internist-oncoloog

In samenwerking met


UMC Utrecht
ENETS Centre of Excellence voor NET

Prof. Dr. M.R. Vriens, endocrien chirurg, UMC Utrecht

 

Erasmus MC, Rotterdam
ENETS Centre of Excellence voor NET

Prof. Dr. W. W. de Herder, internist-endocrinoloog
Dr. J. J. M. Teunissen, nucleair geneeskundige

 

Universitair Medisch Centrum Groningen
ENETS Centre of Excellence voor NET
Dr. A. M. E. Walenkamp, internist- oncoloog

 

Máxima Medisch Centrum, Eindhoven
Dr. M.W. Dercksen, internist-oncoloog

 


Adviseurs uit België
Prof. Dr. K. Geboes, gastro-enteroloog, UZ Gent
Prof. Dr. J. Van Meerbeeck, longarts, UZ Antwerpen

 

Hulpverlening
Drs. Etje Verhagen-Krikke, psycholoog en geestelijk verzorger MA, De Beken Zwolle

 

facebook YouTube Twitter